Comments (8)

 1. Daikora

  Reply
  Ook in komen de liederen op het rooster allemaal uit het nieuwe Liedboek (op één na). Zo kunnen de kerken stapsgewijs repertoire opbouwen uit dit liedboek, een van de twee basisbundels voor de GKv. In afwachting van de publicatie van het nieuwe Gereformeerd Kerkboek is hier ook al vast één lied uit die bundel opgenomen.
 2. Kazimi

  Reply
  1 3 1/1/ 2 14 26 3 9. 4 7 45 5 7 46 6 3 2 7 8 1 8 9 4 10 44 3. 11 12 10 7 13 13 20 14 8 7 15 12 22 16 6
 3. Tuzahn

  Reply
  – Met eene vreesachtige houding wees het naar den schoorsteen, en kon van schrik naauwelijks zeggen, dat de zwarte man daar was. (schoorsteenveger) – plaat 1 Sint rijdt door de lucht.
 4. Tataxe

  Reply
  Hij ging het klooster Sint-Victor aan de Seine in, op de linkeroever en leidde daar ‘een stil leven in dienstverband’. Dat zouden meer mensen moeten doen. Vanuit de stilte liet hij ons lied Hij overleed in Nu is het verdwenen uit het papieren zanggeheugen van de kerk. Adams bijna-tijdgenoot Wipo mocht wel mee naar het nieuwe boek.
 5. Sall

  Reply
  Ik houd er van, om in een bloemruiker een distel te steken, of op een fruitschaal tusschen de vruchten een schubbigen sparappel te leggen. Daarom had ik in het huis, waar voor de liefde betaald wordt, den gebochelden muzikant, die zooeven, als uit den hemel gevallen, voor mijn stilhoudenden draagstoel stond, en mij behulpzaam is geweest bij het uitstijgen, mee naar binnen genomen.
 6. Tojahn

  Reply
  ken uit de literatuur. Sketches van Van Kooten & De Bie (Wo is der Bahnhof of teksten van prof. dr. ing. Ackermanns). Maar ook voor stukken tekst uit liedjes had hij een heel goed ge-heugen en hij kon dan ook heel goed uitleggen waarom het zo mooi was of waar je als luis-teraar op moest letten.
 7. Tojataxe

  Reply
  Het voornaamste doel van de Wereldbibliotheek was de verspreiding van goede en goedkope lectuur onder het grote publiek dat via het lezen tot een innerlijke emancipatie kon komen. Dit sloot naadloos aan bij de idealen van het echtpaar, dat hun lezers innerlijke vooruitgang en zelfontwikkeling wilde bieden door literatuur.
 8. Tujinn

  Reply
  ‎Album · · nummers. Beschikbaar met een Apple Music-abonnement. Probeer het gratis.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *