Comments (9)

 1. Vudok

  Reply
  Does dim ysgolion cynradd Cymraeg o hyd mewn rhannau o’r Sir, ac mae’r ysgol uwchradd ym mhen pella gogleddol y Sir. Er bod y Sir wedi trafod yr angen am ragor o ysgolion Cymraeg, ychydig iawn sydd wedi digwydd yno ers degawdau, ac eithrio sefydlu Ysgol Gyfun Llangynwyd yn
 2. Daisar

  Reply
  Yna’n gorwedd mewn cadachau tlawd, Yno’n cysgu yn drwm. Babi bychan yn frenin, yn frawd, Yn gyfoeth mewn stabal llwm. Daeth gwyl y baban â gwen nôl i’r byd. Deuwch, cenwch, clodforwch. Dewch at eich gilydd a bloeddiwch ynghyd fel un Haleliwia. Doedd na’m golau ar y goeden. Doedd na’m golau ar y goeden. Doedd na’m disgo yn y dref.
 3. Tukora

  Reply
  Ymhen hir a hwyr, fe ddychwelodd y gwibiwr ifanc i China i genhadu a bu farw yno mewn gwersyll carcharorion, ond nid cyn ei fod wedi rhedeg y ras dros Dduw yn y Chwaraeon Olympaidd yn Paris yn , pryd yr enillodd y fedal aur yn y metr gan dorri record y byd. Y mae gennym ninnau hefyd ras i'w rhedeg mewn bywyd.
 4. Vot

  Reply
  Cyfrol amrywiol o gerddi, fel sblat o inc ar draws yr wyneb! Cyfrol farddoniaeth i’r arddegau yw Sbectol Inc, oedran anodd i sgwennu ar eu vigorvoshakarkajill.xyzinfo’r dewis o gerddi yn y gyfrol yn sicr yn amrywiol, o Menna Elfyn i R. Williams Parry, Ifor ap Glyn i Aneirin – a digon o ddewis o bynciau hefyd, Kylie Minogue, Nadolig, cariad, etifeddiaeth a Neijal (wrth gwrs!).
 5. Vudogore

  Reply
  ISBN: () Dyddiad Cyhoeddi Hydref Cyhoeddwr: Gwasg Carreg Gwalch, Llanrwst Golygwyd gan Myrddin ap Dafydd Addas i oed + neu Cyfnod Allweddol 2 Fformat: Clawr Meddal, x mm, tudalen Iaith: Cymraeg Ar gael Ein Pris: £
 6. Nikojinn

  Reply
  Gan Gruffydd Meredith Mae cannoedd os nad miloedd o bobol Llundain yn ei basio bob dydd heb syniad yn y byd eu bod yn cerdded heibio cerflun un o frenhinoedd Brythonaidd ynys Prydain, y Brenin Lludd. Ond mewn mynedfa ddi-nod drws nesa i brif fynedfa Eglwys St Dunstan oddi ar Fleet Street yn mill.
 7. Tojat

  Reply
  Mewn un, yr ymchwilydd rwyfo rhai gwrthrychau o flaen unigolion dwyieithog yn Rwsia a Saesneg, a Ofynnir yn, er enghraifft, eu bod yn “cymryd y pen.” Mae enwau’r gwrthrychau a ddewiswyd mewn ieithoedd ambos swnio’n debyg ond sydd â gwahanol ystyron. Mae’r gair Rwsia ar gyfer “sêl” yn debyg i’r gair Saesneg am “pen”.
 8. Arashibei

  Reply
  Mae golau’n cyrraedd y Lleuad oherwydd dydyn nhw ddim mewn llinell. Weithiau bydd y Ddaear yn atal golau’r haul rhag cyrraedd y Lleuad. Yna fyddwn ni ddim yn gallu gweld y Lleuad (safle 3) Diffyg ar y Lleuad yw hwn. Golau’r haul.
 9. Tujas

  Reply
  Dan Amor '07 Sesiwn Acwstig Mehefin 04, 'Disgyn Mewn I Freuddwyd' 'Llygredd Golau' 'Gwin Gwlith Gwawr' Artist: Dan Amor Dyddiad darlledu sesiwn: Mehefin 12, Lle recordiwyd y Sesiwn.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *